Zaštita prirode

Zaštita prirode još uvijek u velikoj mjeri počiva na učinkovitom sustavu nadzora. Temelj takvih sustava su kvalitetni pravni propisi, osposobljeni i motivirani čuvari prirode i inspektori, razrađene jasne i jednostavne procedure postupanja. Stručnjaci naše tvrtke imaju jedinstvena znanja i iskustva koja mogu koristiti javnim ustanovama, jedinicama područne i lokalne samouprave te državnim tijelima u unaprjeđenju sustava nadzora.

Među njima ističemo stručno usavršavanje glavnih čuvara i čuvara prirode, inspektora zaštite prirode i inspektora zaštite okoliša u području koje se odnosi na:

 

  • primjenu prekršajnog i kaznenog zakonodavstva u funkciji zaštite prirode i okoliša
  • kriminalističku metodologiju u otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju kažnjivih radnji na štetu prirode i okoliša
  • planiranje, priprema i provođenje preventivnih aktivnosti i programa u zaštiti prirode i okoliša
  • temeljnu edukaciju čuvara prirode.

 

Uz navedena stručna usavršavanja bavimo se i savjetovanjem o načinu izrade         provedbenih propisa za pojedina zaštićena područja i njihovo usklađivanje s zakonskim i        podzakonskim aktima, izradom standardnih operativnih procedura za obavljanje poslova nadzora u zaštićenim područjima te za primjenu javnih ovlasti od strane čuvara prirode, kao i  izradu sigurnosnih analiza i sigurnosnih prosudbi za pojedine dijelove ili za čitavo zaštićeno područje.