Važnije aktivnosti

Neke od važnijih edukacija i projekata vezanih uz javne ovlasti čuvara prirode u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u kojima su sudjelovali stručnjaci s kojima surađujemo i koje je realizirala tvrtka:

  • Godišnji seminar čuvara prirode, online 15. – 17.9.2020. – izlaganje na temu „Koje su to edukacije koji čuvari prirode žele pohađati? – rezultati provedenog istraživanja potreba i interesa čuvara prirode za edukacijom“
  • U vremenskom periodu od 2015.  održano preko 25 seminara, radionica i webinara za čuvare prirode iz zaštićenih područja Republike Hrvatske iz prekršajnog prava, kaznenog prava, upravnog prava, kriminalistike, područja propisa iz morskog ribarstva, radionice iz prekršajnog prava uz razmatranje sudske prakse (svi seminari i radionice su evaluirani s odličnom ocjenom. Za svaku od edukacija sastavljena je i brošura za potrebe seminara/radionice/webinara).
  • Izrađen nacrt Pravilnika o načinu rada i postupanju glavnog čuvara prirode i čuvara prirode za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode, svibanj 2015.
  • Izrađena Pripremna analiza i istraživanje u svrhu izrade Pravilnika o načinu rada i postupanju glavnog čuvara prirode i čuvara prirode, 2015.
  • Održana jednodnevna Radionica čuvara prirode u svrhu priprema za izradu teksta Pravilnika o načinu rada i postupanja glavnog čuvara prirode i čuvara prirode, u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 08. lipnja 2014.
  • U sklopu WWF-ove projektne aktivnosti—Stručni skup predstavnika rendžera i inspektora povezanih s zaštitom prirode/okoliša u Republici Srbiji, Park prirode Mokra Gora, 14.—16. prosinac, 2014., održana 3 dnevna radionica na temu “Analiza stanja i procjena potreba rendžerske službe u Republici Srbiji”, uz uvodno predavanje o sigurnosnim aspektima rendžerskog posla i ulozi kriminalističke metodologije u funkciji zaštite prirode.
  • Održano predavanje na godišnjem seminaru čuvara prirode, Park prirode Papuk, 25. i 26. 09.2014., prezentacija na temu “Kriminalistička metodologija u funkciji zaštite prirode”