Kriminalistički edukacijski modul

Prva edukacija u okviru Kriminalističkog edukacijskog modula koja je bila namijenjena za edukaciju multiplikatora iz redova policije, državnog inspektorata, carine i čuvare prirode, održana je dana 29.4.2022. godine u prostorijama TA Snježna kraljica, Sljeme 4, na zagrebačkoj Medvednici, dok je druga edukacija održana je 3.4.2023. godine u hotelu Zvonimir u Otočcu. Nakon toga smo održali još dvije edukacije za stručnjake nadležnih državnih tijela i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini u Vitezu 11. i 12.5.2023. godine. Ovim edukacijama zaokružili smo ciklus edukacija na temu primjene kriminalističke metodologije u funkciji suzbijanja kažnjivih radnji na štetu zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. 

Sudjelujemo u projektu koji financijski podržava europski program LIFE pod nazivom „Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe“ (SWiPE). Projekt provode WWF, Flora & Fauna International, Mreža za praćenje trgovine divljim vrstama TRAFFIC, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Pravosudna akademija Republike Hrvatske, u 11 europskih zemalja: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Italija, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska i Ukrajina.

 

WWF (World Wide Fund for Nature) neprofitna je svjetska organizacija koja se više od pola stoljeća bavi očuvanjem i zaštitom prirode te djeluje u više od stotinu zemalja na šest kontinenata. U Republici Hrvatskoj djeluje kao WWF Adria sa sjedištem u Zagrebu.

 

Na razini Europske unije nedavno je pokrenuta inicijativa za što hitnijim učinkovitijim djelovanjem na suzbijanju kriminalnih aktivnosti koje se odnose na divlje vrste životinja i biljaka, koja inicijativa se očituje kroz Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom.

 

U okviru navedenog WWF-ovog projekta “Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe” izradili smo Kriminalistički edukacijski modul namijenjen za nadležne službenike državnih i lokalnih tijela te čuvare prirode iz javnih ustanova, kako bi im pomogao u učinkovitijem otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju prekršaja i kaznenih djela na štetu strogo zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta.

 

U razdoblju 2022. do 2023. provodimo edukacije kako bi pomogli unaprijediti kapacitete nadležnih državnih i javnih tijela.