Prijava za specijalistički webinar s praktikumom – KORPORATIVNA KAZNENA DJELA

PRIJAVA ZA SPECIJALISTIČKI ONLINE WEBINAR S PRAKTIKUMOM – KORPORATIVNA KAZNENA DJELA