Kaznena djela u poslovnom okružju

OPASNOST KAZNENIH DJELA ZA POSLOVANJE KOMPANIJA

Kaznena djela predstavljaju ozbiljan sigurnosni, pravni, reputacijski i u konačnici financijski rizik za poslovanje kompanija.

Prigodni i profesionalni kriminalci, klijenti, konkurencija, poslovni partneri, zlonamjerni  zaposlenici, ali i odgovorne osobe mogu različitim štetnim djelovanjem prouzročiti ozbiljne posljedice za kompanije. Značajan dio takvih radnji ima i obilježja najtežih povreda zakona odnosno kaznenih djela.

Iako imamo nadležna državna tijela koja su zadužena za suzbijanje, istraživanje i procesuiranje kaznenih djela kompanije ipak trebaju imati vlastite mehanizme koji će pomoći nadležnim tijelima u otkrivanju i prevenciji kaznenih djela.

Prvi korak u borbi protiv ovih štetnih i kažnjivih ponašanja je da nadležni zaposlenici i odgovorne osobe kompanije budu svjesni koja su to ponašanja zabranjena i kažnjiva odnosno da mogu prepoznati pravna obilježja kaznenih djela.

Pogledamo li Kazneni zakon vidimo da u poslovnom okružju može biti počinjen veliki broj kaznenih djela. Pojedina kaznena djela „rezervirana“ su za specifične djelatnosti kompanija dok značajan dio njih može biti počinjen u većini kompanija.

Na ovom mjestu izdvojiti ćemo samo neka specifična kaznena djela.

U skupinu vrlo rasprostranjenih kaznenih djela koja se čine u poslovnom okružju spadaju tzv. prijevarna kaznena djela. Počinitelji ovih kaznenih djela zloupotrebljavaju povjerenje oštećenih kompanija nanoseći im često vrlo značajne štete.

U drugu, iznimno značajnu skupinu kaznenih djela u poslovnom okružju, spadaju i tzv. koruptivna kaznena djela. Ovdje pojedini zaposlenici i odgovorne osobe kompanije iskorištavaju svoju poziciju u kompaniji kako bi sebi pribavili protupravnu imovinsku korist.

Jednako tako, uvažavajući činjenicu da informacije, računalni podaci i sustavi predstavljaju iznimnu vrijednost kompanija važno je precizno poznavati i obilježja tzv. računalnih kaznenih djela i kaznenih djela koja se odnose na nezakonito pribavljanje i odavanje povjerljivih poslovnih informacija.

I na kraju, osim što je otkrivanje i prijavljivanje  kaznenih djela u poslovnom okružju u poslovnom interesu kompanija to predstavlja i njihovu zakonsku obvezu. Na takav način se ostvaruje specijalno preventivni i generalno preventivni učinak kaznenog prava, ali i jačaju kapaciteti državnih tijela nadležnih za kazneni progon i prevenciju kriminaliteta.IZD